Περίληψη

Ο Ρεμύ και η Mελανί είναι τριάντα ετών και ζουν στην ίδια περιοχή του Παρισιού. Και οι δύο είναι θύματα αυτής της μοναξιάς των μεγάλων πόλεων, στην υπερσυνδεδεμένη εποχή όπου πιστεύουμε ότι μια συνάντηση πρέπει να είναι απλούστερη... Δύο άτομα, δύο διαδρομές. Χωρίς να το γνωρίζουν, παίρνουν δύο δρόμους που θα τους οδηγήσουν στην ίδια κατεύθυνση... Σε αυτήν μιας ιστορίας αγάπης;

18/06 – 21/06: 21:00

Deux moi